Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Kortkædede fedtsyrer kan måske forklare MS-kønsforskel

Overvægten af kvindelige MS-patienter har måske sin forklaring i en lavere forekomst af kortkædede festsyrer (SCFA) i tarmsystemet.

Det antyder en nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Autoimmunity Highlights af Universität des Saarlandes i Tyskland, hvor forskere har undersøgt fækalier fra 76 mænd og kvinder med og uden MS.

SCFAere produceres af tarmmikrober via fermentering af ufordøjelige kostfibre og har vist sig at have en immunundertrykkende virkning, som kan beskytte mod multipel sclerose (MS).

Undersøgelser af mus viser, at SCFA'ere kan rejse gennem blodbanen, komme ind i hjernen og interagere direkte med visse immun-T-celler for at undertrykke det autoimmune angreb på myelinskeden.

For nylig demonstrerede et klinisk forsøg, der evaluerede en mikrobeafledt SCFA kendt som propionat, fordele hos MS-patienter ved at øge antallet af undertrykkende T-celler, som modvirkede det inflammatoriske respons.

Selvom tidligere undeersøgelser tyder på, at mennesker med MS har en ændret tarmmikrobesammensætning, har få undersøgelser undersøgt SCFA'er i disse patients tarme.

Derudover er det proinflammatoriske protein calprotectin, der findes i fækalier, ikke blevet undersøgt hos MS-patienter, selv om det er en etableret markør for inflammatorisk aktivitet ved inflammatorisk tarmsygdom (IBD) og er forhøjet ved andre neurologiske lidelser såsom Parkinsons sygdom.

Signifikant lavere niveauer

Forskerne målte derfor niveauerne af fækalt SCFA'er og calprotectin hos 41 personer med tilbagevendende MS og sammenlignede dem med prøver fra 35 aldersmatchede sunde kontroller.

Patienterne var fra 22 til 68 år (medianalderen 48), og 29 var kvinder. Alle undtagen tre fik ordineret antiinflammatoriske immunterapier, og ingen fik steroidbehandling.

Analysen viste ingen signifikant forskel i fækal calprotectinkoncentration mellem MS-patienter og sunde kontroller, som var inden for det normale interval i begge grupper. Blandt patienterne var niveauerne ens uanset sygdomsaktivitet, handicap, behandlingstype eller køn.

Samlet set testede holdet seks typer fækale SCFA'er på tværs af deltagerne: propionat, acetat, butyrat, isobutyrat, valerat og isovalerat. Mens MS-patienter havde lavere niveauer af nogle af disse SCFA'er - inklusive 77 procent reduktion i butyrat - nåede forskellene ikke statistisk signifikans hos nogen af ​​dem.

Kvinder i begge grupper viste imidlertid signifikant lavere niveauer af disse forbindelser end mænd. En analyse af patienter og kontroller hver for sig fandt signifikant lavere acetat, propionat og butyrat hos kvinder i forhold til mænd i kontrolgruppen. Der var dog en tendens til lavere niveauer hos kvinder blandt MS-patienter, men dette blev anset for ikke at være statistisk signifikant.

Endelig var for alle deltagere lavere fækale SCFA-koncentrationer signifikant korreleret med ældre alder, men denne korrelation var ikke signifikant blandt MS-patienter.

"I vores kohorte af MS-patienter fandt vi intet bevis for en aktiv tarmbetændelse," konkluderede efterforskerne.

"Alligevel var langt størstedelen af ​​de undersøgte MS-patienter under immunterapi, som kunne have påvirket resultatet."

"Den kønsassocierede forskel i fækal SCFA-koncentrationer kan i det mindste delvist forklare kvindelig overvægt af MS-patienter," tilføjer de.

"Store langsigtede undersøgelser, der inkluderer MS-patienter, der endnu ikke er i behandling, er nødvendige for at bestemme SCFAere rolle for MS og skelne mellem sygdomsimmanente virkninger og dem, der er forårsaget af det terapeutiske regime."

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget