Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Syv ud af ti er fri for EDSS-forværring efter ti år på Tecfidera

Tecfidera (dimetylfumerat) får bekræftet sin positive profil som effektiv og sikker langtidsbehandling af attakvis MS i en ny langtidsopfølgning af patienter fra godkendelsesstudierne.

I alt 1.736 patienter, som oprindeligt var indrulleret i fase III-studierne ENDORSE og DEFINE/CONFIRM er blevet fulgt i op til 13 år, med en medianopfølgning på 8,76 år, og en ny analyse af behandlingseffekt og bivirkninger viser, at behandlingseffekten holder over tid.

Således havde godt syv ud af ti patienter ikke fået konstateret 24 ugers bekræftet EDSS-forværring efter ti år i behandling med Tecfidera. 

Patienterne havde i fase III-studierne været randomiseret til enten 240 mg dimetylfumerat dagligt eller placebo, og efter de tre år, studierne varede blev patienterne i placebo-behandling skiftet til dimetylfumerat. 

Patienter, som fik Tecfidera fra start fastholdt en lav årlig attak-rate på 0,143, og patienter, som startede i placebobehandling og skiftede til Tecfidera oplevede, at attakraten faldt ved behandlingsskiftet og forblev lav derefter. den gennemsnitlige årlige attakrate i denne gruppe var 0.151.

I alt oplevede 32 procent af patienterne alvorlige hændelser, men i de fleste tilfælde var der tale om MS-attakker eller fald. Et enkelt tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati blev registreret, og 14 procent af patienterne stoppede behandlingen på grund af bivirkninger. Sjældne opportunistiske infektioner, cancer og alvorlig herpes zoster forekom uafhængigt af lymfocyttal. 

Det internationale forskerhold bag analysen konkluderer på den baggrund, Tecfidera forbliver en sikker og effektiv langtidsbehandling af attakvis MS. Analysen er publiceret i Multiple Sclerosis Journal. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget